1. Χημεία Α' τάξης Ενιαίου Λυκείου

by Λιοδάκης, Στυλιανός Ε. -- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο; ΕλλάδαΥπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έκδοση:Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2006 (2006 7η έκδ. ; 2007)Εναλλακτικός τίτλος: Χημεία Α' Λυκείου.Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΧΗΜ] (2).

Επισημειώσεις: Συνδεθείτε για να προσθέσετε επισημειώσεις.
Κρατήσεις:
2. Χημεία επιλογής Β' Λυκείου

by Λιοδάκης, Στυλιανός Ε. -- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο; ΕλλάδαΥπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2007Εναλλακτικός τίτλος: Χημεία Β' Λυκείου επιλογής; Χημεία Β' Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΧΗΜ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
3. Χημεία Γ' Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

by Λιοδάκης, Στυλιανός Ε. -- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο; ΕλλάδαΥπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έκδοση:Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2005Εναλλακτικός τίτλος: Χημεία Γ' Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης.Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΧΗΜ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
4. Χημεία Γ' Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

by Λιοδάκης, Στυλιανός Ε. -- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο; ΕλλάδαΥπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έκδοση:Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2000. (2005 7η έκδ. ; 2008 8η έκδ.)Εναλλακτικός τίτλος: Χημεία Γ' Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΧΗΜ] (2).

Κρατήσεις:
5. Χημεία Γ' τάξη Γυμνασίου

by Τριανταφύλλου, Μάριος; Μπραουδάκη, Ζηνοβία.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Έναστρον, 2010Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΤΡΙ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
6. Χημεία Γ' Ενιαίου Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

by Τριανταφύλλου, Μάριος.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Έναστρον, 2005Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΤΡΙ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
7. Χημεία Γ' Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

by Σαλτερής, Κώστας Σ.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Σαββάλας, c2008-2009Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΣΑΛ] (6).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
8. Χημεία Γ' Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

by Σαλτερής, Κώστας Σ.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Σαββάλας, c2002-2007Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΣΑΛ] (3).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
9. Χημεία Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας

by Σαλτερής, Κώστας Σ.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Σαββάλας, c2006Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΣΑΛ] (2).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
10. Χημεία Β' Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

by Σαλτερής, Κώστας Σ.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Σαββάλας, c2002-2007 (2010 4η ανατύπωση)Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΣΑΛ] (4).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
11. Χημεία Α' Λυκείου

by Σαλτερής, Κώστας Σ.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Σαββάλας, c2001-2007 (2010 4η ανατύπωση)Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΣΑΛ] (3).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
12. Οργανική χημεία για τη Γ' Λυκείου

by Κυριακού, Γεώργιος.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: [Αθήνα] : Αφοί Παπαδημητρόπουλοι, c1978Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [547.00712 ΚΥΡ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
13. Βασική ανόργανη χημεία

by Κλούρας, Νίκος Δ.

Έκδοση:Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Π. Τραυλός, 2002Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [546.0711 ΚΛΟ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
14. Χημεία για καλούς μαθητές : Γ' Γυμνασίου

by Μπασδέκης, Στέφανος.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Σαββάλα, c1995Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΜΠΑ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
15. Χημεία : αναλυτική θεωρία, μεθοδολογία, ασκήσεις : για μαθητές Α' και Β' Λυκείου

by Σιδέρη, Φιλλένια; Αλισαβάκης, Μανόλης.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : [χ.ό.], [199-;]Εναλλακτικός τίτλος: Χημεία Α-Β Λυκείου.Διαθεσιμότητα: Κανένα αντίτυπο διαθέσιμο Δανεισμένο (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
16. Η αξιολόγηση της Χημείας : Γ' Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

by Καπλάνης, Θανάσης.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Γκρίτζαλης, 2008Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΚΑΠ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
17. Χημεία Β' Γυμνασίου

by Βλάχος, Γιάννης; Πεπόνης, Γιώργος.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Ελληνοεκδοτική, 2007Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΒΛΑ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
18. Χημεία Β' Γυμνασίου : εργαστηριακός οδηγός

by Γεωργακόπουλος, Χρήστος. -- Ελληνογερμανική Αγωγή - Σχολή Παναγέα-Σάββα

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: [Αθήνα] : Επίνοια, 2013Εναλλακτικός τίτλος: Εργαστηριακός οδηγός Χημείας Β' Γυμνασίου.Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΓΕΩ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
19. Χημεία Γ' Γυμνασίου : εργαστηριακός οδηγός

by Τριανταφύλλου, Μάριος. -- Ελληνογερμανική Αγωγή - Σχολή Παναγέα-Σάββα

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: [Αθήνα] : Επίνοια, 2013Εναλλακτικός τίτλος: Εργαστηριακός οδηγός Χημείας Γ' Γυμνασίου.Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΤΡΙ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
20. Χημεία Γ' Γυμνασίου

by Σαλτερής, Κώστας Σ.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Σαββάλας, 2009, c2007Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΣΑΛ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:

Αρχική | Κανονισμός λειτουργίας | Συχνές ερωτήσεις | Χρήσιμοι σύνδεσμοι | Νέα βιβλία | Επικοινωνία
Βιβλιοθήκη Ελληνογερμανικής Αγωγής.