1. Χημεία Γ' Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

by Λιοδάκης, Στυλιανός Ε. -- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο; ΕλλάδαΥπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έκδοση:Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2005Εναλλακτικός τίτλος: Χημεία Γ' Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης.Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΧΗΜ] (1).

Επισημειώσεις: Συνδεθείτε για να προσθέσετε επισημειώσεις.
Κρατήσεις:
2. Χημεία Γ' Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

by Λιοδάκης, Στυλιανός Ε. -- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο; ΕλλάδαΥπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έκδοση:Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2000. (2005 7η έκδ. ; 2008 8η έκδ.)Εναλλακτικός τίτλος: Χημεία Γ' Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΧΗΜ] (2).

Κρατήσεις:
3. Κοινωνιολογία Γ' Γενικού Λυκείου : τετράδιο εργασίας και έρευνας του μαθητή

by Παπαϊωάννου, Μαρία. -- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο; ΕλλάδαΥπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έκδοση:Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2007Εναλλακτικός τίτλος: Κοινωνιολογία Γ' Λυκείου : τετράδιο εργασίας και έρευνας του μαθητή.Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [301.0712 ΚΟΙ] (2).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
4. Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής Α' Β' Γ' Ενιαίου Λυκείου

by Μουμτζάκης, Αναστάσιος Β. -- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο; ΕλλάδαΥπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2005Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [485 ΣΥΝ] (1).

Κρατήσεις:
5. Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας

by Γρηγοριάδης, Νίκος. -- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο; ΕλλάδαΥπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έκδοση:Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2005Εναλλακτικός τίτλος: Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας : τεύχος Γ'; Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας : Γ' τεύχος : Γ' τάξη Ενιαίου Λυκείου.Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [889.07 ΛΟΓ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
6. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών

by Μπουραντάς, Δημήτρης Κ. -- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο; ΕλλάδαΥπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2007Εναλλακτικός τίτλος: Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών Γ' τάξη Γενικού Λυκείου (Τεχνολογική Κατεύθυνση).Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [658.00712 ΑΡΧ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
7. Μαθηματικά Γ' τάξης Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

by Δαλιεράκη, Ελισάβετ. -- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο; ΕλλάδαΥπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έκδοση:Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2000Εναλλακτικός τίτλος: Μαθηματικά Γ' τάξη Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [510.712 ΜΑΘ] (1).

Κρατήσεις:
8. Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον : βιβλίο μαθητή Γ' Γενικού Λυκείου (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

by Βακάλη, Αθηνά Ι. -- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο; ΕλλάδαΥπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έκδοση:Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2008Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [004.0712 ΠΛΗ] (1).

Κρατήσεις:
9. Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον : τετράδιο μαθητή Γ' Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής

by Βακάλη, Αθηνά Ι. -- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο; ΕλλάδαΥπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2008Εναλλακτικός τίτλος: Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον : τετράδιο μαθητή Γ' Γενικού Λυκείου (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης).Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [004.0712 ΠΛΗ] (1).

Κρατήσεις:
10. Γλωσσικές ασκήσεις για το Ενιαίο Λύκειο

by Κανδήρου, Γλυκερία Β; Πασχαλίδης, Δημήτρης Ε; Ρίζου, Σπύρος Ν; Τσολάκης, Χρίστος Λ. -- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο; ΕλλάδαΥπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2003 (2004 2η έκδ. ; 2006 5η έκδ.)Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [489.30712 ΝΕΟ] (2).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
11. Έκφραση - Έκθεση για το Ενιαίο Λύκειο : θεματικοί κύκλοι

by Μανωλίδης, Γεώργιος; Μπεχλιβάνης, Θωμάς; Φλώρου, Φωτεινή; Τσολάκης, Χρίστος Λ. -- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο; ΕλλάδαΥπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έκδοση:5η έκδ.Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2005Εναλλακτικός τίτλος: Έκφραση - Έκθεση για το Γενικό Λύκειο : θεματικοί κύκλοι.Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [489.30712 ΕΚΦ] (2).

Κρατήσεις:
12. Χημεία Γ' Ενιαίου Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

by Τριανταφύλλου, Μάριος.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Έναστρον, 2005Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΤΡΙ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
13. Χημεία Γ' Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

by Σαλτερής, Κώστας Σ.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Σαββάλας, c2008-2009Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΣΑΛ] (6).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
14. Χημεία Γ' Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

by Σαλτερής, Κώστας Σ.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Σαββάλας, c2002-2007Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΣΑΛ] (3).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
15. Οργανική χημεία για τη Γ' Λυκείου

by Κυριακού, Γεώργιος.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: [Αθήνα] : Αφοί Παπαδημητρόπουλοι, c1978Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [547.00712 ΚΥΡ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
16. Η αξιολόγηση της Χημείας : Γ' Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

by Καπλάνης, Θανάσης.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Γκρίτζαλης, 2008Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [540.712 ΚΑΠ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
17. Βιολογία Γ' Ενιαίου Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης

by Τένγκου, Αμαλία.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Πατάκη, 2003Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [570.712 ΤΕΝ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
18. Βιολογία Γ' Ενιαίου Λυκείου

by Πανταζής, Γιώργος; Γεωργίου, Βασιλική; Μακροδήμος, Νίκος.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Εκδοτικός Όμιλος Συγγραφέων Καθηγητών, 2003-2004Εναλλακτικός τίτλος: Βιολογία Γ' Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας.Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [570.712 ΠΑΝ] (2). Απωλεσθέν (2).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
19. Μαθηματικά Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας

by Μπάρλας, Αναστάσιος Χ.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Ελληνοεκδοτική, c2003Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [510.712 ΜΠΑ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
20. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου

by Μαμαλής, Παναγιώτης; Μιχαήλογλου, Στέλιος; Τόλης, Ευάγγελος.

Τύπος τεκμηρίου: book Book; Μορφή: regular print ; Λογοτεχνική μορφή: not fiction Εκδότης: Αθήνα : Λιβάνη, 2006Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμα αντίτυπα για δανεισμό Βιβλιοθήκη Γυμνασίου - Λυκείου [510.712 ΜΑΜ] (1).

Επισημειώσεις:
Κρατήσεις:
1 2 3 4 5 6 Next >>

Αρχική | Κανονισμός λειτουργίας | Συχνές ερωτήσεις | Χρήσιμοι σύνδεσμοι | Νέα βιβλία | Επικοινωνία
Βιβλιοθήκη Ελληνογερμανικής Αγωγής.